subtle
subtle
home
About us
Aims
Manifesto
Join us
Events
Media
FAQ
Contact us
Links
subtle
Discussion forum
subtle
subtle
subtle subtle subtle


German English Spanish French
Italian Norwegian Portuguese Swedish

DÅLIG ERSÄTTNING OCH FÖRSÄMRADE ARBETSVILLKOR…

Kvaliteten på undertexter är allvarligt hotad!

Det pågår ett priskrig bland undertextningsföretag. Orsaken är att de stora filmbolagen har orealistiska förväntningar på hur stora kostnadsminskningar som kan uppnås utan att kvaliteten påverkas. Det är de erfarna frilansande undertextarna som får betala i detta priskrig. Arvodena inom undertextning utsätts för ständiga sänkningar så till den grad (uppemot 50 % under de senaste två åren) att många professionella undertextare med mångårig erfarenhet tvingas lämna branschen. Detta trots de stora vinster som dvd-försäljningen ger filmbolagen.

Prispressen leder till att kvaliteten på undertexter, som läses av miljontals människor, sänks i motsvarande grad. Trenden har inte bara haft negativ inverkan på undertextarnas arbetsförhållanden, utan även på företagen i fråga samt kvaliteten på deras produkter. Kvalitet är av största vikt både för att man ska kunna få mesta möjliga behållning av filmen eller programmet samt för att undertexterna har utbildningspotential. Vi har därför startat en kampanj som syftar till att övertyga filmbolagen om vikten av bra undertexter samt behovet av att upprätthålla en hög kvalitet.

Undertextning är inte detsamma som vanlig textöversättning - det kräver både redigering och omskrivningar så att texten blir koncis och välformulerad. Trots att det är ett mycket tidskrävande specialistarbete, får inte yrkeskåren det erkännande de förtjänar. För att uppnå en dräglig inkomst tvingas undertextarna öka sin produktion så till den grad att kvaliteten inte kan bibehållas. Erfarna undertextare ersätts av oerfarna och/eller outbildade översättare som producerar undermåliga översättningar för oerhört låg lön - även obetalda praktikanter används!

Resultatet är att den talang och omsorg som filmskapare lagt ned i sina verk ofta försvinner i översättningen.

Så vänder vi den negativa trenden
En grupp professionella undertextare har nyligen etablerat SUBTLE - The Subtitlers’ Association - för att främja kvalitet och kunnande inom undertextning samt för att kämpa för rättvisa arvoden för undertextare. Vi kommer att söka stöd från relevanta personer och organisationer inom kultur och utbildning samt hos myndigheter i syfte att förbättra standarden inom undertextning. Vi behöver även hjälp av dem som arbetar inom filmindustrin samt av allmänheten - alltså av dig!

Så här kan du hjälpa till:
  • Bli medlem. Om du inte jobbar som undertextare men ändå vill stödja vår sak kan du bli "Friend of the Association".
  • Om du går på bio och anser att undertexterna är undermåliga, så klaga i biljettkassan på vägen ut och skriv till filmbolaget.
  • Om ett tv-program har dåliga undertexter, ring och/eller skriv till kanalen.
  • Om samma sak gäller en dvd, ta tillbaka den till uthyrningsstället eller butiken och be om pengarna tillbaka! I Sverige har du enligt konsumentköplagen rätt att häva köpet om det är ett fel på varan som är väsentligt för dig. Skriv också till filmbolaget som står på omslaget samt i början av filmen.
  • Om du ser en riktig undertextningstabbe, så skriv ned den och skicka till oss med titeln på filmen eller programmet, typ av media (tv, dvd etc.) samt när du såg den.
  • Berätta om vår sajt för andra!
Top
WebMind, Soluciones Web Home | About us | Aims | Manifesto | Join us | Events | Media | FAQs | Contact us | Links
subtle
© 2007 SUBTLE - The Subtitlers' Association All rights reserved