subtle
subtle
home
About us
Aims
Manifesto
Join us
Events
Media
FAQ
Contact us
Links
subtle
Discussion forum
subtle
subtle
subtle subtle subtle


German English Spanish French
Italian Norwegian Portuguese Swedish

LAV LØNN OG STADIG VERRE ARBEIDSFORHOLD...

Kvaliteten i tekstingen er sterkt truet!

Det pågår en knallhard priskrig blant tekstebyråer. Dette skyldes at filmselskapene har urealistiske forhåpninger om å kunne redusere sine kostnader uten at det går ut over kvaliteten, og det er i hovedsak erfarne frilans-tekstere som må ta støyten for denne krigen. Teksterhonorarer blir stadig redusert (med opptil 50 % de siste to år), noe som tvinger mange erfarne yrkesutøvere til å slutte i bransjen. Dette skjer trass i de enorme inntektene filmselskapene får fra bl.a. dvd-salg.

Den stadige nedskjæringen i betalingen går ut over kvaliteten på tekstingen, som blir lest av millioner. I tillegg til å forverre teksterens arbeidsforhold, rammer denne utviklingen også tekstebyråene og kvaliteten på deres produkter. Høy kvalitet er avgjørende både for å kunne nyte filmen eller programmet og for å kunne bruke den/det som læringsverktøy. Derfor forsøker vi å starte en kampanje som har som målsetting å overbevise filmselskapene om betydningen av og behovet for kvalitet i tekstingen.

Teksting er ikke regelrett oversetting, men er like mye redigering og omformulering av dialog - kort og konsist og med språklig vidd. Til tross for at teksting krever en høy grad av spesialisering, blir ikke dette komplekse og tidkrevende fagfeltet anerkjent som seg hør og bør. For å kunne ha en brukbar inntekt blir tekstere tvunget til å øke produksjonen i en slik grad at kvaliteten blir lidende. Erfarne tekstere blir erstattet av uerfarne og/eller ukvalifiserte oversettere som gjør dårlig arbeid for svært dårlig betaling - eller til og med ubetalte lærlinger!

En følge av dette er at all den kunstneriske innsatsen filmskapere investerer i det ferdige produktet rett og slett går tapt i oversettelsen.

Snu den negative trenden
En gruppe yrkestekstere har nylig stiftet teksterforeningen SUBTLE - The Subtitlers Association for å jobbe for fremragende teksting og rettferdige honorar for tekstere. Vi vil henvende oss til de kulturelle, utdanningsrelaterte og statlige instanser det angår for å øke standarden på tekstingen. Vi trenger også støtte fra folk i filmbransjen og befolkningen for øvrig, og det vil si DEG!

Hva du kan gjøre for å hjelpe til:
  • Meld deg inn i foreningen. Er du ikke tekster, men vil støtte vår sak, kan du bli "venn av foreningen".
  • Hvis du er på kino og synes tekstingen er dårlig, kan du klage i billettluka på vei ut og skrive til filmselskapet.
  • Hvis et tv-program er dårlig tekstet, kan du ringe eller skrive til fjernsynskanalen.
  • Er det en dvd du har sett på, kan du ta den med til videobutikken, klage og be om å få pengene igjen! I Storbritannia har du lovbestemt rett til dette hvis produktet ikke holder mål og/eller oppfyller sin funksjon - ifølge lovene Sale of Goods Act 1979 (for kjøpevarer) og Supply of Goods and Services Act 1982 (for leievarer). Det kan godt være liknende lover i Norge. Skriv til selskapet som står oppført på coveret og vises i starten av filmen.
  • Skriv ned eventuelle tekstebrølere du ser og send dem til oss sammen med navnet på filmen/programmet, formatet (tv, dvd etc.) og når du så det.
  • Spre budskapet!
Top
WebMind, Soluciones Web Home | About us | Aims | Manifesto | Join us | Events | Media | FAQs | Contact us | Links
subtle
© 2007 SUBTLE - The Subtitlers' Association All rights reserved